Tư vấn luật

Có được tính bồn hoa ở ban công vào diện tích sàn xây dựng không?

22/07/2019 - 03:45

Hỏi: Qua tìm hiểu tôi được biết, diện tích sàn xây dựng của một tầng bao gồm cả phần tường bao quanh (hoặc phần tường chung thuộc về nhà), diện tích cầu thang, lô gia, ban công, giếng thang máy, ống khói, hộp kỹ thuật.

Tôi muốn hỏi có được tính phần diện tích bồn hoa được xây ở ban công vào diện tích sàn trong giấy phép xây dựng hay không?

diện tích sàn xây dựng
Diện tích bồn hoa được tạo dựng ở ban công thuộc sàn xây dựng thì được tính và diện tích sàn xây dựng. Ảnh minh họa.

Nguyễn Văn Hinh (Long An)

Trả lời:

Điểm h, Mục 2 Phụ lục II Thông tư số 03/2016/TT- BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng có quy định: “diện tích sàn của một tầng là diện tích sàn xây dựng của tầng đó, gồm cả tường bao (hoặc phần tường chung thuộc về nhà) và diện tích mặt bằng của lôgia, ban công, cầu thang, giếng thang máy, hộp kỹ thuật, ống khói”.

Như vậy, đối với phần diện tích bồn hoa được tạo dựng trên nền diện tích ban công thuộc sàn xây dựng vẫn được tính vào tổng diện tích sàn của tầng đó.

Bộ Xây dựng

(cafeland)

Chia sẻ

Tin mới nhất

Tin cũ hơn

Chủ đề được quan tâm