Hà Nội: Huyện Đan Phượng có thêm khu đô thị rộng hơn 46ha

Khu đô thị Hồng Thái sẽ được triển khai tại xã Đan Phượng và Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng với tổng diện tích nghiên ...