Quảng Nam: 70 dự án bất động sản chưa đủ điều kiện giao dịch

Theo danh sách vừa được công bố bởi tỉnh Quảng Nam, hiện tỉnh này đang có 70 dự án bất động sản chưa đủ điều kiện ...