Cẩm nang tư vấn

Sổ đỏ mang tên hộ gia đình, mẹ chồng bán đất có cần xin chữ ký của con dâu?

Pháp luật có quy định, người sử dụng đất hợp pháp được phép chuyển nhượng, thế chấp, tặng cho, cho thuê, góp ...

Chủ đề được quan tâm

Lời khuyên Xem thêm>

Tư vấn luật Xem thêm>