Tin dự án

Duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hưng Yên

25/06/2020 - 04:45

Vừa qua, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch sẽ bao gồm toàn bộ lãnh thổ tỉnh Hưng Yên gồm TP. Hưng Yên,  thị xã Mỹ Hào cùng 8 huyện Văn Giang, Văn Lâm, Ân Thi, Kim Động, Kim Động, Khoái Châu, Yên Mỹ, Phù Cừ, Tiên Lữ. Diện tích tự nhiên của tỉnh là 930,22km2.

Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hưng Yên vừa được Phó Thủ Tướng phê duyệt
Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Hưng Yên vừa được Phó Thủ Tướng phê duyệt

Cụ thể, nội dung quy hoạch gồm: Đánh giá, phân tích dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh; đánh giá hiện trạng sử dụng đất, thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng hệ thống đô thị - nông thôn (gồm công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh; thực trạng phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức không gian và phát triển hạ tầng; sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; phân tích, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội thách thức); quan điểm, mục tiêu và phương án phát triển tỉnh.

Cùng với đó, nhiệm vụ lập quy hoạch cần đưa ra phương án phát triển các ngành quan trọng gồm các ngành xây dựng; các lĩnh vực văn hóa, xã hội và quốc phòng - an ninh; công nghiệp; nông, lâm nghiệp và thủy sản; dịch vụ. Bên cạnh đó là phương án tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn và kết cấu hạ tầng; phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh Hưng Yên căn cứ theo nội dung nhiệm vụ được phê duyệt, tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng quy định và Luật Quy hoạch năm 2017 và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng thời, Phó thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các bộ, ngành, cơ quan liên quan hướng dẫn UBND tỉnh Hưng Yên tiến hành triển khai thực hiện lập Quy hoạch.

(ThanhnienViet)

Chia sẻ

Tin mới nhất

Tin cũ hơn

Chủ đề được quan tâm