Quản lý, sử dụng nhà, đất

Hàng loạt dự án bất động sản lớn nằm trong diện kiểm tra
27/02/2020

Hàng loạt dự án bất động sản lớn nằm trong diện kiểm tra

Một số địa phương cùng các dự án bất động sản lớn sẽ nằm trong diện thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý và ...