Tư vấn luật

Gây tiếng ồn lớn khi xây, sửa nhà sẽ bị phạt 160 triệu đồng

04/10/2019 - 10:53

Việc xử phạt hành chính đối với trường hợp gây tiếng ồn lớn khi xây, sửa nhà đã được quy định cụ thể tại Điều 17 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP. Theo đó, mức phạt cao nhất sẽ là 160 triệu đồng tiền mặt.

Điều 17 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có nêu, đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn dưới 02 dBA sẽ chịu phạt ở mức cảnh cáo.

xây, sửa nhà
Gây tiếng ồn lớn khi xây, sửa nhà sẽ bị phạt 160 triệu đồng

Với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 02 dBA đến dưới 10 dBA sẽ phải chịu mức phạt hành chính từ 1-20 triệu đồng.

Với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 10 dBA đến dưới 30 dBA sẽ chịu mức phạt tiền từ 20-100 triệu đồng đi kèm quyết định đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn của cơ sở từ 03-06 tháng.

Với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 30 dBA trở lên, mức phạt hành chính sẽ từ 100-160 triệu đồng đi kèm quyết định đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 06-12 tháng.

Cùng với mức phạt hành chính, đơn vị, cá nhân gây ra tiếng ồn buộc phải giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định trên.

Thêm vào đó, người vi phạm còn phải trả các khoản kinh phí liên quan đến việc trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường đối với trường hợp có vi phạm về tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm tiếng ồn theo định mức, đơn giá hiện hành với các vi phạm.

Bởi vậy, khi xây, sửa nhà bạn cần có biện pháp đảm bảo tiếng ồn trong giới hạn quy định để không gặp các rủi ro pháp lý nêu trên.

(cafeland)

Chia sẻ

Tin mới nhất

Tin cũ hơn

Chủ đề được quan tâm