Nhà đất cho thuê tại Huyện Bắc Ninh

133 kết quả

Cho thuê căn hộ khu HUD B tại trung tâm TP.Bắc Ninh.

-- Bắc Ninh - Bắc Ninh

Thỏa thuận

Cho thuê nhà cấp 4 khu Đại Phúc, trung tâm TP.Bắc Ninh

81 m² Bắc Ninh - Bắc Ninh

Thỏa thuận

Cho thuê nhà khu yna-trung tâm TP.Bắc Ninh

-- Bắc Ninh - Bắc Ninh

Thỏa thuận

Cho thuê căn hộ khu HUD B tại trung tâm TP.Bắc Ninh.

-- Bắc Ninh - Bắc Ninh

Thỏa thuận

Cho thuê nhà cấp 4 khu Đại Phúc, trung tâm TP.Bắc Ninh

81 m² Bắc Ninh - Bắc Ninh

Thỏa thuận

Cho thuê kho xưởng tại khu Võ Cường, TP.Bắc Ninh

110 m² Bắc Ninh - Bắc Ninh

Thỏa thuận

Nhà đất cho thuê tại Huyện Bắc Ninh