Nhà đất cho thuê tại Huyện Đông Hưng

6 kết quả

cho thuê xưởng 1500m2 tại Đông Đông Hưng, Thái Bình, chính chủ

1,500 m² Đông Hưng - Thái Bình

Thỏa thuận

cho thuê xưởng 1500m2 tại Đông Đông Hưng, Thái Bình

-- Đông Hưng - Thái Bình

Thỏa thuận

cho thuê xưởng 1500m2 tại Đông Đông Hưng, Thái Bình

1,500 m² Đông Hưng - Thái Bình

Thỏa thuận

cho thuê xưởng 1500m2 tại Đông Đông Hưng, Thái Bình

1,500 m² Đông Hưng - Thái Bình

Thỏa thuận

CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG 1500M2 TẠI NGUYÊN XÁ - ĐÔNG HƯNG - THÁI BÌNH

1,500 m² Đông Hưng - Thái Bình

Thỏa thuận

Nhà đất cho thuê tại Huyện Đông Hưng