Nhà đất bán tại Huyện Châu Thành

115 kết quả

Bán Cặp nền măt tiền NSH KDC Đông Phú

200 m² Châu Thành - Hậu Giang

3.6 Tỷ

Bán đất khu dân cư Đông Phú 200m2 lô D3-48.49, ĐS 4

200 m² Châu Thành - Hậu Giang

15 Tỷ

Bán đất khu dân cư Đông Phú căp goc mặt tiền ĐS5

200 m² Châu Thành - Hậu Giang

19 Tỷ

Bán đất khu dân cư Đông Phú 80m2 lô H-3

80 m² Châu Thành - Hậu Giang

600 Triệu

Bán đất khu dân cư Đông Phú 80m2 lô H-55, ĐS 7

80 m² Châu Thành - Hậu Giang

630 Triệu

Bán đất khu dân cư Đông Phú 227,4m2 3nền góc G-1.2.3, ĐS

2,274 m² Châu Thành - Hậu Giang

2.3 Tỷ

Bán đất khu dân cư Đông Phú 360m2 lô G-16.17.39.40,

360 m² Châu Thành - Hậu Giang

26 Tỷ

Bán đất khu dân cư Đông Phú 90m2 lô H-39, ĐS 7

90 m² Châu Thành - Hậu Giang

660 Triệu

Bán đất khu dân cư Đông Phú 200m2 lô B1-30.31, ĐS 6

200 m² Châu Thành - Hậu Giang

720 Triệu

Bán đất khu dân cư Đông Phú 180m2 cặp góc N-18.19, ĐS 4

180 m² Châu Thành - Hậu Giang

1.37 Tỷ

Bán đất khu dân cư Đông Phú 300m2 lô B1-36.37.38, ĐS 6

300 m² Châu Thành - Hậu Giang

720 Triệu

Bán đất khu dân cư Đông Phú 147,5m2 cặp góc C2-9.10, ĐS 9A

147.5 m² Châu Thành - Hậu Giang

2.65 Tỷ

Bán đất khu dân cư Đông Phú 200m2 cặp góc D4-1.2, ĐS 5

200 m² Châu Thành - Hậu Giang

1.9 Tỷ

Nhà đất bán tại Huyện Châu Thành