Nhà đất bán tại Cao Bằng

17 kết quả

Bán dự án thủy điện công suất 30MW

400,000 m² Bảo Lạc - Cao Bằng

750 Tỷ

Bán gấp dự án thủy điện công suất 30MW

400,000 m² Bảo Lạc - Cao Bằng

750 Tỷ

Bán dự án thủy điện 18MW doanh thu ổn định

300,000 m² Bảo Lạc - Cao Bằng

600 Tỷ

Bán gấp dự án thủy điện 18MW

300,000 m² Bảo Lạc - Cao Bằng

600 Tỷ

Bán dự án thủy điện 18MW doanh thu ổn định

300,000 m² Bảo Lạc - Cao Bằng

600 Tỷ

Bán dự án thủy điện 30MW Cao Bằng

300,000 m² Thạch An - Cao Bằng

Thỏa thuận

Bán dự án thủy điện 30MWđang khai thác, doanh thu ổn định

300,000 m² Thạch An - Cao Bằng

Thỏa thuận

Chuyển nhượng dự án thủy điện doanh thu gần 20 tỷ/năm

100,000 m² Thạch An - Cao Bằng

110 Tỷ

Nhà đất bán tại Cao Bằng