Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 7

22 kết quả

CHO THUÊ ĐẤT PHÚ THUẬN, Q7, HCM. DT 20.000m2

20,000 m² Quận 7 - Hồ Chí Minh

128,000 Trăm nghìn/m²/tháng

CHO THUÊ ĐẤT PHÚ THUẬN, Q7, HCM. DT từ 4000m2 trở lên

4,000 m² Quận 7 - Hồ Chí Minh

128,000 Trăm nghìn/m²/tháng

CHO THUÊ KHO Q7, HCM. DT 20.000m2

20,000 m² Quận 7 - Hồ Chí Minh

128,000 Trăm nghìn/m²/tháng

CHO THUÊ KHO Q7, HCM. DT từ 4000m2 trở lên

4,000 m² Quận 7 - Hồ Chí Minh

128,000 Trăm nghìn/m²/tháng

CHO THUÊ KHO PHÚ THUẬN, Q7, HCM. DT 20.000m2

20,000 m² Quận 7 - Hồ Chí Minh

128,000 Trăm nghìn/m²/tháng

CHO THUÊ KHO PHÚ THUẬN, Q7, HCM. DT từ 4000m2 trở lên

4,000 m² Quận 7 - Hồ Chí Minh

128,000 Trăm nghìn/m²/tháng

CHO THUÊ KHO 319 ĐÀO TRÍ, PHÚ THUẬN, Q7, HCM. DT 20.000m2

20,000 m² Quận 7 - Hồ Chí Minh

128,000 Trăm nghìn/m²/tháng

CHO THUÊ KHO 319 ĐÀO TRÍ, PHÚ THUẬN, Q7, HCM. DT 9000M2

9,000 m² Quận 7 - Hồ Chí Minh

1148400.00 Tỷ/tháng

CHO THUÊ KHO 319 ĐÀO TRÍ, PHÚ THUẬN, Q7, HCM. DT 10000m2

10,000 m² Quận 7 - Hồ Chí Minh

127600.00 Tỷ/tháng

CHO THUÊ KHO 319 ĐÀO TRÍ, PHÚ THUẬN, Q7, HCM. DT 8000m2

8,000 m² Quận 7 - Hồ Chí Minh

128,000 Trăm nghìn/m²/tháng

Cho thuê kho, nhà xưởng, đất tại Quận 7