Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận Ba Đình

108 kết quả

Tôi có cửa hàng MP nguyễn thái học cho thuê

20 m² Ba Đình - Hà Nội

10 Triệu/tháng

Tôi có ki ốt kinh doanh MP nguyễn biểu cho thuê

14 m² Ba Đình - Hà Nội

7.5 Triệu/tháng

Ki ốt kd mặt phố thành công tôi cho thuê

12 m² Ba Đình - Hà Nội

7.5 Triệu/tháng

Cho thuê chkd mặt phố nguyên hồng tôi cho thuê

20 m² Ba Đình - Hà Nội

10 Triệu/tháng

Phố đội cấn tôi có ki ốt cho thuê kinh doanh

10 m² Ba Đình - Hà Nội

07 Triệu/tháng

Tôi cần cho thuê CHKD mặt phố đường thanh niên

15 m² Ba Đình - Hà Nội

09 Triệu/tháng

Khu chợ thành công tôi cho thuê ki ốt cửa hàng

12 m² Ba Đình - Hà Nội

08 Triệu/tháng

Tôi có cửa hàng KD mặt phố đê la thành cho thuê

50 m² Ba Đình - Hà Nội

16 Triệu/tháng

Tại mặt phố kim mã tôi có đang cho thuê CHKD

35 m² Ba Đình - Hà Nội

27 Triệu/tháng

Tôi có CH đang kd phố nguyễn thái học cho thuê

20 m² Ba Đình - Hà Nội

10 Triệu/tháng

Tôi có cho thuê nhà CH phố hoàng hoa thám

50 m² Ba Đình - Hà Nội

12 Triệu/tháng

Tôi có ki ốt cửa hàng MP quán thánh cho thuê

35 m² Ba Đình - Hà Nội

28 Triệu/tháng

Cửa hàng kinh doanh nhà mặt phố nguyễn biểu cho thuê gấp.

14 m² Ba Đình - Hà Nội

7.5 Triệu/tháng

Nhà ki ốt mặt phố thành công cần cho thuê gấp

12 m² Ba Đình - Hà Nội

7.5 Triệu/tháng

Cho thuê cửa hàng, ki ốt tại Quận Ba Đình