Nhà đất bán tại Huyện Châu Thành

115 kết quả

Bán đất khu dân cư Đông Phú 100m2 lô A5-18

100 m² Châu Thành - Hậu Giang

670 Triệu

Bán đất khu dân cư Đông Phú 98m2m2 lô B1-11,

98 m² Châu Thành - Hậu Giang

700 Triệu

Bán đất khu dân cư Đông Phú lô B4-23

90 m² Châu Thành - Hậu Giang

1.4 Tỷ

Bán đất khu dân cư Đông Phú 244m2 cặp góc D2-1.2

244 m² Châu Thành - Hậu Giang

23 Tỷ

Bán đất khu dân cư Đông Phú 100m2 lô B2-62

100 m² Châu Thành - Hậu Giang

680 Triệu

Bán đất khu dân cư Đông Phú 200m2 lô C3-42.43

200 m² Châu Thành - Hậu Giang

1.42 Tỷ

Bán đất khu dân cư Đông Phú cặp nền 160m2 lô C5

160 m² Châu Thành - Hậu Giang

1.2 Tỷ

Bán đất khu dân cư Đông Phú 100m2 lô A3-25

100 m² Châu Thành - Hậu Giang

720 Triệu

Bán đất khu dân cư Đông Phú 94,5m2 lô E-17

945 m² Châu Thành - Hậu Giang

810 Triệu

Bán đất khu dân cư Đông Phú

200 m² Châu Thành - Hậu Giang

1.42 Tỷ

Bán đất khu dân cư Đông Phú cặp nền<= 200m2

200 m² Châu Thành - Hậu Giang

14 Tỷ

Bán đất khu dân cư Đông Phú 3 nền liền kề đs5= 246m2

246 m² Châu Thành - Hậu Giang

2.3 Tỷ

Bán đất khu dân cư Đông Phú 100m2 lô C3-26

100 m² Châu Thành - Hậu Giang

720 Triệu

Cuộc chiến săn đất vàng của các nhà đầu tư!

80 m² Châu Thành - Hậu Giang

300 Triệu

Nhà đất bán tại Huyện Châu Thành