Nhà đất bán tại Huyện Châu Thành

115 kết quả

Bán đất khu dân cư Đông Phú 3 nền góc C2-88.89.90, ĐS 7

270 m² Châu Thành - Hậu Giang

2.1 Tỷ

Bán đất khu dân cư Đông Phú 250m2 cặp góc D6-14.15, ĐS 4

250 m² Châu Thành - Hậu Giang

2.3 Tỷ

Bán đất khu dân cư Đông Phú 100m2 lô E-31, ĐS 3

100 m² Châu Thành - Hậu Giang

800 Triệu

Bán đất khu dân cư Đông Phú 80m2 lô C5-65, ĐS 10

80 m² Châu Thành - Hậu Giang

560 Triệu

Bán đất khu dân cư Đông Phú 200m2 lô D2-48.49

200 m² Châu Thành - Hậu Giang

1.34 Tỷ

Chủ kẹt Tiền cần ra gấp mảnh đất tuyệt đep.

1,480 m² Châu Thành - Hậu Giang

2.4 Tỷ

Bán đất khu dân cư Đông Phú 100m2 lô C4-37

100 m² Châu Thành - Hậu Giang

670 Triệu

Bán đất khu dân cư Đông Phú 340m2 Góc D2-35.36.37

340 m² Châu Thành - Hậu Giang

3.2 Tỷ

Bán đất khu dân cư Đông Phú 200m2 lô C3-11.12

200 m² Châu Thành - Hậu Giang

1.55 Tỷ

Bán đất khu dân cư Đông Phú 125m2 cặp góc L-1.2

125 m² Châu Thành - Hậu Giang

1.35 Tỷ

Bán đất khu dân cư Đông Phú 80m2 lô K-51

80 m² Châu Thành - Hậu Giang

580 Triệu

Bán nhà mặt tiền khu dân cư Đông Phú 80m2 lô A-31

80 m² Châu Thành - Hậu Giang

1.45 Tỷ

Bán đất khu dân cư Đông Phú 100m2 lô D5-21,

100 m² Châu Thành - Hậu Giang

820 Triệu

Nhà đất bán tại Huyện Châu Thành